This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Chapter 2. Cách Sử Dụng Cơ Bản

Table of Contents

Trợ Giúp!
Đưa Dữ Liệu Vào Trong Kho Lưu Trữ Của Bạn
Nhập tập tin và thư mục
Khuyến nghị cách bố trí kho lưu trữ
Tên gọi nói lên điều gì?
Tạo Bản Sao Làm Việc
Chu Kỳ Làm Việc Cơ Bản
Cập nhật bản sao làm việc của bạn
Thực hiện thay đổi của bạn
Xem lại thay đổi của bạn
Xem tổng quan về những thay đổi của bạn
Kiểm tra chi tiết những thay đổi trên bản sao cục bộ của bạn
Sửa lỗi của bạn
Giải quyết xung đột
Xem những khác biệt trên xung đột một cách tương tác
Giải quyết xung đột một cách tương tác
Hoãn giải quyết xung đột
Giải quyết xung đột theo cách thủ công
Huỷ bỏ những thay đổi của bạn và sử dụng phiên bản mới được lấy về
Đánh cược: sử dụng svn revert
Chuyển giao những thay đổi của bạn
Xem Xét Lịch Sử
Xem chi tiết những thay đổi trong lịch sử
Xem xét những thay đổi cục bộ
So sánh bản sao làm việc với kho lưu trữ
So sánh những phiên bản trên kho lưu trữ
Tạo một danh sách các thay đổi lịch sử
Duyệt kho lưu trữ
Hiển thị nội dung tập tin
Hiển thị thuộc tính thay đổi theo-từng-dòng
Liệt kê danh sách những thư mục được định phiên bản
Lấy lại những phiên bản cũ trên kho lưu trữ
Đôi Khi Bạn Chỉ Cần Dọn Dẹp
Hủy bỏ bản sao làm việc
Phục hồi từ gián đoạn
Xử Lý Xung Đột Về Cấu Trúc
Một ví dụ xung đột cấu trúc cây
Tóm Lược

Lý thiết là hữu ích, nhưng việc ứng dụng chúng cũng sẽ rất thú vị. Hãy bắt đầu sử dụng Subversion. Khi bạn hoàn thành chương này, bạn sẽ có khả năng thực hiện tất cả những thao tác mà bạn cần để sử dụng Subversion trong công việc thông thường hàng ngày. Bạn bắt đầu bằng việc đưa những tập tin vào Subversion thông qua thao tác kiểm xuất lần đầu mã nguồn của bạn. Chúng tôi tiếp đó sẽ hướng dẫn bạn thực hiện và kiểm tra những thay đổi đó. Bạn cũng sẽ được biết làm cách nào để mang những thay đổi được thực hiện bởi những người khác vào bản sao làm việc của bạn, kiểm tra chúng và làm việc với những xung đột có thể xuất hiện.

Chương này sẽ không cung cấp bao quát đầy đủ tất cả những lệnh Subversion—thay vào đó, nó là một giới thiệu theo dạng đàm thoại cho đa số những thao tác Subversion thông thường mà bạn sẽ gặp phải. Chương này giả sử rằng bạn đã đọc và hiểu Chapter 1, Những Khái Niệm Cơ Bản và bạn quen thuộc với những mô hình của Subversion. Để tham khảo toàn bộ các lệnh, xem svn Reference—Subversion Command-Line Client.

Ngoài ra, chương này cũng giả định rằng độc giả đang tìm kiếm thông tin về việc tương tác đơn giản với một kho lưu trữ đã có sẵn. Không kho lưu trữ đồng nghĩa với việc không có bản sao làm việc; không bản sao làm việc thì sẽ không có nhiều thú vị cho chương này. Có nhiều địa chỉ trên Interner cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp dịch vụ lưu trữ Subversion. Hoặc nếu bạn thích thiết lập và quản trị kho lưu trữ riêng của bạn, tham khảo Chapter 5, Repository Administration. Nhưng đừng mong đợi rằng những ví dụ trong chương này sẽ hoạt động mà người sử dụng không có quyền truy cập vào kho lưu trữ Subversion.

Cuối cùng, bất kỳ hoạt động Subversion nào mà tiếp xúc với các kho lưu trữ trên một mạng lưới nhiều khả năng sẽ yêu cầu người dùng xác thực. Để đơn giản, những ví dụ xuyên suốt chương này tránh thể hiện và bàn luận về xác thực. Nên biết rằng nếu bạn áp dụng kiến thức ở đây vào một phiên bản Subversion có sẵn, bạn chắc chắn sẽ được yêu cầu cung cấp tối thiểu tên đăng nhập và mật khẩu. Xem mô tả chi tiết tại the section called “Client Credentials” về việc Subversion quản lý xác thực và thông tin khách hàng.