This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Đối Tượng Nên Đọc Cuốn Sách Này

Những cuốn sách kỹ thuật luôn luôn gặp phải tình huống khó xử: liệu để phục vụ cho cách học từ-trên-xuống hoặc cho từ-dưới-lên. Người học từ-trên-xuống ưa thích đọc hoặc đọc lướt tài liệu, nắm được bao quát hệ thống hoạt động như thế nào; chỉ sau đó cô ấy mới thực sự bắt đầu sử dụng phần mềm. Người học từ-dưới-lên là người vừa học vừa làm—là người chỉ muốn nhảy vào phần mềm và tìm hiểu nó trong lúc cô ấy đang làm việc, tham khảo từng chương của cuốn sách khi cần. Đa số những cuốn sách có xu hướng được viết cho một trong hai loại độc giả này, và cuốn sách này chắc chắn thiên về hướng dành cho người học từ-trên-xuống. (Và nếu bạn thực tế đang đọc phần này, chắc chắn bạn là người học từ-trên-xuống!). Tuy nhiên, nếu bạn là người học từ-dưới-lên, đừng tuyệt vọng. Mặc dù cuốn sách được trình bày như là một nghiên cứu rộng những chủ đề của Subversion, nội dung của từng phần có xu hướng thiên về những ví dụ cụ thể mà bạn có thể vừa-thử-vừa-làm. Với những người thiếu kiên nhẫn chỉ muốn bắt đầu, các bạn có thể chuyển ngay đến phần Appendix A, Subversion Quick-Start Guide.

Bất kể phong cách học của bạn là gì, mục đích của cuốn sách này là trở nên hữu ích với những người có nền tảng kiến thức khác nhau đáng kể—từ những người trước đó không có kinh nghiệm với kiểm soát phiên bản tới những nhà quản trị hệ thống nhiều kinh nghiệm. Tuỳ thuộc vào kiến thức nền tảng của bạn, những chương cụ thể nào đó có thể ít hoặc nhiều quan trọng với bạn. Sau đây có thể được coi là một danh sách đọc đề nghị với nhiều loại hình độc giả:

Nhà quản trị hệ thống nhiều kinh nghiệm

Giả định rằng bạn đã sử dụng kiểm soát phiên bản trước đây và bạn đang nóng lòng triển khai hệ thống máy chủ Subversion chạy càng sớm càng tốt. Chapter 5, Repository AdministrationChapter 6, Server Configuration sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để tạo kho lưu trữ đầu tiên của bạn và làm cho nó sẵn sàng. Sau khi xong việc đó, Chapter 2, Cách Sử Dụng Cơ BảnAppendix B, Subversion for CVS Users là con đường nhanh nhất để học về ứng dụng khách Subversion.

Người dùng mới

Quản trị hệ thống của bạn chắc chắn đã thiết lập Subversion, và bạn cần phải học cách sử dụng ứng dụng khách. Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng một hệ kiểm soát phiên bản nào thì Chapter 1, Những Khái Niệm Cơ Bản là một giới thiệu quan trọng cho những khái niệm của kiểm soát phiên bản. Chapter 2, Cách Sử Dụng Cơ Bản là một chuyến du lịch có hướng dẫn của ứng dụng khách Subversion.

Người dùng cao cấp

Bất kể bạn là người sử dụng hay quản trị hệ thống, cuối cùng dự án của bạn cũng sẽ phình to lên. Bạn sẽ muốn học cách làm những việc phức tạp hơn với Subversion ví dụ như sử dụng hỗ trợ thuộc tính của Subversion như thế nào (Chapter 3, Advanced Topics), sử dụng những nhánh và thực hiện việc hợp nhất như thế nào (Chapter 4, Branching and Merging), cấu hình tuỳ chọn thời gian thực như thế nào (Chapter 7, Customizing Your Subversion Experience), và những vấn đề khác. Các chương này không quan trọng lúc đầu, nhưng hãy chắc chắn đọc chúng một khi bạn đã nắm rõ những điều cơ bản.

Nhà phát triển

Có lẽ, bạn đã quen thuộc với Subversion, và bây giờ muốn hoặc mở rộng nó hoặc xây dựng phần mềm mới dựa trên nhiều hàm API của nó. Chapter 8, Embedding Subversion là dành cho bạn.

Cuốn sách kết thúc với tài liệu tham khảo—Part II, “Lệnh Tham Khảo Subversion” là một hướng dẫn tham khảo cho tất cả các lệnh Subversion, và những mục phụ lục bao hàm một số chủ đề hữu ích. Đây là những chương mà bạn có nhiều khả năng trở lại để sau khi bạn đã hoàn thành cuốn sách.