This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Độc Giả

Cuốn sách này được viết cho những ai có kiến thức về máy tính muốn sử dụng Subversion để quản lý dữ liệu của họ. Mặc dù Subversion chạy được trên một số hệ điều hành, giao diện người dùng chính của nó là dựa-trên-dòng-lệnh. Công cụ dòng lệnh đó (svn) và một vài chương trình phụ trợ thêm khác là tiêu điểm của cuốn sách này.

Để đồng nhất, những ví dụ trong cuốn sách này giả sử rằng độc giả đang sử dụng hệ điều hành tương tự Unix và khá thoải mái với Unix và với giao diện dòng lệnh. Như đã nói, chương trình svn cũng chạy được trên những nền tảng khác Unix như là Microsoft Windows. Với một vài ngoại lệ, ví dụ như việc sử dụng những dấu gạch chéo ngược (\) thay vì dấu gạch chéo xuôi (/) cho những dấu phân cách đường dẫn, giá trị đầu vào và đầu ra của công cụ này khi chạy trên Windows là tương đồng với những giá trị của ứng dụng chạy trên Unix.

Đa số độc giả có lẽ là lập trình viên hoặc quản trị hệ thống là những người cần phải theo dõi những thay đổi trên mã nguồn. Đây là ứng dụng thông dụng nhất của Subversion và vì vậy nó là kịch bản cơ bản của những ví dụ trong cuốn sách. Ngoài ra Subversion còn được sử dụng để quản lý thay đổi trên bất kỳ những loại thông tin—hình ảnh, âm nhạc, cơ sở dữ liệu, tài liệu và vv. Với Subversion, tất cả dữ liệu chỉ là dữ liệu.

Mặc dù cuốn sách này được viết với giả định rằng độc giả chưa bao giờ sử dụng một hệ thống kiểm soát phiên bản, chúng tôi cũng cố gắng soạn nó theo hướng dễ dàng cho người sử dụng CVS (và những hệ thống khác) tiếp cận nhanh chóng Subversion. Theo thời gian, một vài khung lề có thể đề cập tới những hệ quản lý phiên bản khác và phụ lục Appendix B, Subversion for CVS Users tóm tắt rất nhiều những khác biệt giữa CVS và Subversion.

Cũng lưu ý rằng mã nguồn ví dụ được sử dụng xuyên suốt cuốn sách chỉ là ví dụ. Mặc dù những mã nguồn này có thể được biên dịch với một trình biên dịch phù hợp, những mã nguồn này chỉ có ý định minh hoạ một tình huống cụ thể và không nên xem chúng như là những ví dụ về phong cách lập trình hoặc những thực nghiệm chuẩn.