This text is a work in progress—highly subject to change—and may not accurately describe any released version of the Apache™ Subversion® software. Bookmarking or otherwise referring others to this page is probably not such a smart idea. Please visit http://www.svnbook.com/ for stable versions of this book.

Lời Cảm Ơn

Cuốn sách này sẽ không được hoàn thành (cũng không hữu ích) nếu Subversion không tồn tại. Vì lý do đó, tác giả muốn cảm ơn Brian Behlendorf và CollabNet với tầm nhìn để hỗ trợ một dự án mã nguồn mở mới đầy rủi ro và tham vọng; Jim Blandy cho tên gọi ban đầu và thiết kế của Subversion—chúng tôi quý bạn, Jim; và Karl Fogel vì là một người bạn tốt và một người chỉ huy cộng đồng tuyệt vời, theo đúng thứ tự đó.[4]

Cảm ơn O'Reilly và đội ngũ những biên tập viên chuyên nghiệp là những người đã giúp đỡ chúng tôi trau chuốt văn bản này ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển của nó: Chuck Tôprek, Linda Mui, Tatiana Apandi, Mary Brady và Mary Treseler. Các bạn đã rất kiên nhẫn và nhiệt tình hỗ trợ.

Cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn rất nhiều người đã đóng góp vào cuốn sách này với những đánh giá không chính thức, với những đề nghị và những bản vá lỗi. Một danh sách đầy đủ với tên của các bạn sẽ không thực tế để in và duy trì ở đây, nhưng tên của các bạn mãi mãi tồn tại trong lịch sử kiểm soát phiên bản của cuốn sách này![4] Ồ, và cảm ơn, Karl, đã làm việc quá sức để tự viết cuốn sách này.