Neste generasjons Open Source versjonskontroll

Versjonskontroll med

Subversion

Gamle versjoner av boken

De følgende gamle versjonene av Versjonskontroll med Subversion er tilgjengelig på nettet:

Engelsk

Disse versjonene av boken har havnet på denne siden fordi de er blitt avløst av nye versjoner, og er ikke lengre å betrakte som interessante for det store flertallet av brukerne. Du kan alltid finne den nyeste og fineste versjonen av denne boken på vår hjemmeside http://svnbook.red-bean.com/, og på de forskjellige oversatte sidene.

Ben Collins-Sussman,
Brian W. Fitzpatrick & C. Michael Pilato