Hosted by onShore

Kjøp boken fra Amazon nå!

Noen rettigheter reservert

 

Neste generasjons Open Source versjonskontroll

Versjonskontroll med

Subversion

Gamle versjoner av boken

De følgende gamle versjonene av Versjonskontroll med Subversion er tilgjengelig på nettet:

Engelsk

Disse versjonene av boken har havnet på denne siden fordi de er blitt avløst av nye versjoner, og er ikke lengre å betrakte som interessante for det store flertallet av brukerne. Du kan alltid finne den nyeste og fineste versjonen av denne boken på vår hjemmeside http://svnbook.red-bean.com/, og på de forskjellige oversatte sidene.

Ben Collins-Sussman,
Brian W. Fitzpatrick & C. Michael Pilato